Spolek "Pro Vrbno"

image1 image2 image1 image2 image1 image2 image1 image2 image1 image2 image1 image2 image1 image2 image1 image2 image1 image2

PREAMBULE

Vážení návštěvníci.
Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Pro Vrbno.
Kdo jsme a co chceme.
 
 
Občanské sdružení Pro Vrbno je otevřené, dobrovolné a nepolitické společenství lidí, kterým život ve městě Vrbně pod Pradědem není lhostejný. Jsou rozhodnuti své další bytí s tímto městem svázat a svou cílevědomou činností přispívat k jeho rozvoji. Jsou si vědomi potřeb města Vrbna pod Pradědem a jeho občanů a jsou připraveni přijmout svůj díl odpovědnosti za jejich budoucnost, zejména účastí ve veřejném životě. Svým přispěním k řešení komunální problematiky jsou připraveni prosadit a uvést v život poslání a cíle sdružení.
 
 1. Základním posláním sdružení je aktivizovat občanskou iniciativu ve vrbenském komunálním dění.
 2. Prvořadým cílem sdružení je aktivní účast ve veřejném životě a v komunální problematice, jakož i v dalších oblastech společenského a hospodářského života města Vrbna pod Pradědem. Vše s cílem revitalizovat město Vrbno pod Pradědem, prosadit a uvést v život poslání a cíle sdružení, vyjádřené základními programovými principy, kterými jsou:
  • realizace smysluplných projektů
  • bezpečnost
  • vzdělání a informovanost
  • kultura, sport, volný čas, mládež
  • šíření dobrého jména města Vrbna pod Pradědem
  • oživení regionu
  • zdravé prostředí k životu
    Naprostá většina našich členů se aktivně podílela na loňské úspěšné petiční akci  „proti vyhlídkové věži a pro opravu našeho zchátralého hřbitova“.  Aktivní a pravidelná je naše účast na jednáních zastupitelstva. Čím hlouběji jsme začali vnikat do problematiky komunálního dění a vším co je s tím spojeno, tím více zjišťujeme, že město je řízeno současnou koalicí chaoticky a nekoncepčně, proto jsme se rozhodli založit občanské sdružení  Pro Vrbno . Sdružení je zaregistrováno a začalo vyvíjet činnost, má zvoleny řídící orgány a oficiálně jsem o založení sdružení informoval zastupitele na jednání dne 27. června. Cílem sdružení je uspět v příštích komunálních volbách a to s podporou těch občanů, kterým není osud našeho města lhostejný a kteří se též řídí selským rozumem. Rozhodně např. nebudeme podporovat výstavbu „knihovny 21.století“, ale budeme se především soustředit na vybudování neexistujících chodníku např. do Mnichova atd.
    Na těchto stránkách budou uváděny informace o našich aktivitách, reakcích na ně a také způsobech řešení, tak jak je vidí sdružení. Bude zde založena sekce, ve které budou moci občané přicházet s připomínkami a náměty, týkajícími se problematiky města a jeho místních částí.
     Jsme přesvědčeni, že naše město může časem působit přívětivěji a život v něm být spokojenější, než je tomu dnes. Ti z Vás, kteří jsou ochotni angažovat se pro změny, budou ve sdružení vítáni.
 
 
                                                          
2018  www.provrbno.cz   www.propos.eu